Галузі практики

Кожен адвокат та юрист нашої компанії є фахівцем в окремих галузях права,
що дозволяє нам надавати юридичні послуги найвищої якості у наступних напрямках:

Корпоративне право

 • Злиття та поглинання
 • Антимонопольне право
 • Іноземні інвестиції
 • ІТ-право

 • Правовий супровід
 • Консалтинг
 • Міжнародний арбітраж
 • Спортивне право

 • Всі види контрактів
 • Фінансові спори
 • Спортивний арбітраж
 • Податкове законодавство

 • Оптимізація оподаткування
 • Консалтинг
 • Податкові спори
 • Інтелектуальна власність

 • Реєстрація торгових марок
 • Захист авторських прав
 • Ліцензійні договори
 • Судове представництво

 • Цивільні спори
 • Сімейні та спадкові спори
 • Господарські спори
 • Корпоративне право

  1. Злиття та поглинання.
  Правовий супровід купівлі-продажу корпоративних прав та часток у статутному капіталі підприємств; Комплексний правовий аудит підприємств; Реорганізація підприємств шляхом виділу, поділу та перетворення.
  2. Реєстрація підприємств.
  Реєстрація ТОВ, ПП, акціонерних товариств, створення підприємств з іноземними інвестиціями.
  3. Антимонопольне законодавство.
  Правовий супровід отримання дозволів на концентрацію суб'єктів господарювання; Комплексний правовий аудит підприємств на предмет дотримання вимог антимонопольного законодавства.
  4. Внесення майна та майнових прав до статутного капіталу товариств.
  Внесення рухомого та нерухомого майна, а також майнових прав, в тому числі прав інтелектуальної власності, до статутного капіталу товариств; Збільшення та зменшення статутного капіталу; Формування статутного капіталу компаній з іноземними інвестиціями.

  ІТ-право

  1. Правовий супровід.
  Повний правовий супровід ІТ-компаній, Правова організація діяльності, розробка всіх видів договорів та повного комплексу документів, необхідних для належної діяльності ІТ-компаній
  2. Консалтинг.
  Обрання оптимальних схем оподаткування компаній. Участь у переговорах з українськими та міжнародними партнерами та контрагентами.
  2. Міжнародний арбітраж.
  Представництво інтересів компанії в міжнародних судових інстанціях з усіх питань діяльності.

  Спортивне право

  1. Контракти та угоди.
  Розробка контрактів та супровід при їх підписанні, правовий аудит контрактів, спонсорські угоди, трансферні відносини, правовий супровід спортивних заходів, трудові відносини у сфері спорту.
  2. Спортивний арбітраж.
  Спортивний арбітражний суд в Лозанні, фінансові спори, дисциплінарні санкції.

  Договірні відносини

  1. Операції з нерухомістю.
  Розробка та правовий супровід в процесі укладення договорів купівлі-продажу та оренди нерухомого майна, в тому числі, будівель, споруд, житлових будинків та квартир, земельних ділянок, тощо.
  2. Господарські договори.
  Розробка всіх видів господарських договорів: купівля-продаж, оренда, міна, дарування, поставка, доручення, комісія, сервітут, концесія, тощо.
  3. Зовнішньоекономічні угоди.
  Підготовка зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з урахуванням термінів ІНКОТЕРМС, переклад всіх видів договорів на іноземні мови.

  Податкове законодавство

  1. Оптимізація оподаткування.
  Вибір найбільш вигідних та зручних для клієнтів форм оподаткування; Реєстрація суб'єктів господарювання платниками ПДВ, єдиного податку; Зміна систем оподаткування.
  2. Консалтинг.
  Комплексний правовий аудит дотримання клієнтами норм податкового законодавства та бухгалтерського обліку; Рекомендації щодо правильності здійснення господарських операцій з точки зору податкового законодавства.
  3. Податкові спори.
  Представництво інтересів клієнтів в процесі досудового та судового вирішення податкових спорів; Оскарження податкових повідомлень-рішень.

  Інтелектуальна власність

  1. Реєстрація торгових марок.
  Реєстрація торгових марок, знаків для товарів і послуг, корисних моделей, промислових зразків, винаходів, ноу-хау.
  2. Захист авторських прав.
  Консультування з питань захисту авторських прав; Представництво інтересів клієнтів у процесі досудового та судового врегулювання спорів щодо авторських прав.
  3. Ліцензійні договори.
  Розробка та супровід з підписання всіх видів ліцензійних договорів; Франчайзинг.

  Судове представництво

  1. Цивільні спори.
  Представництво інтересів клієнтів у спорах у сфері земельних, житлових правовідносин, з питань виникнення, захисту та припинення права власності на рухоме та нерухоме майно.
  2. Сімейні та спадкові спори.
  Представництво інтересів клієнтів у спорах щодо розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділу майна подружжя; Спадкові спори щодо визнання права на спадщину, права власності на спадкове майно, реалізації права на спадщину за заповітом та законом.
  3. Господарські спори.
  Представництво інтересів клієнтів у судах у спорах, що виникають в процесі господарської діяльності суб'єктів господарювання, в тому числі, стягнення заборгованості, орендних відносин, тощо.